İnsan
kaynakları
yaklaşımı

Çalışanların güven, dürüstlük ve paylaşım ortamında tüm potansiyellerini kullanarak, ortak amaçlara ulaşacak şekilde işlerini yapmaları, kendilerini ailenin birer ferdi gibi hissederek şirket kültürünü paylaşmaları hedeflenir.

Çalışanların güven, dürüstlük ve paylaşım ortamında tüm potansiyellerini kullanarak, ortak amaçlara ulaşacak şekilde işlerini yapmaları, kendilerini ailenin birer ferdi gibi hissederek şirket kültürünü paylaşmaları hedeflenir.