İSG
politikamız

Çalışanların sağlıklı ve güven içerisinde faaliyetlerini yürütebilecekleri bir iş ortamı sunmak ve bunun oluşturulmasını engelleyecek risklerin bertarafı Bertoğlu Şirketi için temel önceliktir.

Çalışanların sağlıklı ve güven içerisinde faaliyetlerini yürütebilecekleri bir iş ortamı sunmak ve bunun oluşturulmasını engelleyecek risklerin bertarafı Bertoğlu Şirketi için temel önceliktir.

BERTOĞLU ŞİRKETİ bu amaç doğrultusunda belirlediği temel ilkeler:

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili “sıfır iş kazası” politikası hedeflenir.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bütün yasal zorunluluklar uygulanır.
  • Güncel İş hukuku yasaları takip edilip periyodik olarak ISG eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülür.
  •  Beyaz yaka mavi yaka ayırt etmeksizin bütün personelin ISG sorumluluklarının farkında olması bilinci verilir.
  • ISG yönetimini ve ISG performansını sürekli geliştirmek.